Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Obwieszczenie

04 października, 2017
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2017, poz. 1073) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2017 poz. 1405)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Konopiskach w dniu 19 września 2017 r. uchwały Nr 275/XXXIX/2017 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria Druga – Ulica Orlika" Planem objęte będą działki nr 266/2, 270/2 i 313 w Aleksandrii Drugiej. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. planu oraz składać do niego wnioski. 

Wnioski do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska. 

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).