Niedziela, 1 października 2023r. | Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
Pokaż menu

Obwieszczenie

07 marca, 2016
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Konopiska, 07.03.2016 r.
GR.6722.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2015 poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 105/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, pok. nr 3, w godz. od 08.00 do 14.00, w dniach od 14 .03 do 12.04.2016 r.

Zmiana dotyczy fragmentu planu w miejscowości Hutki, przys. Góry, w granicach działek nr 362-369, wraz z przylegającymi drogami.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach w dniu 12.04.2016 r. o godz. 15.00.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.04.2016 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

 

 

 
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).