Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

Obwieszczenie

22 stycznia, 2016
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2015, poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013 poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 29.12.2015 r. uchwały nr 105/XVII/2015 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska w miejscowości Hutki, przys. Góry, w granicach działek nr 362-369, wraz z przylegającymi drogami,.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niego wnioski. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Urzędzie Gminy Konopiska,  42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, a w sprawach związanych z ochroną środowiska także ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną, w  terminie do 12.02. 2016 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, oraz przedmiot wniosku. 

                                                                                              Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek 

Rozdzielnik:

  • Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
  • Tablica ogłoszeń sołectwa Hutki
  • Strona internetowa Urzędu Gminy Konopiska
  • a/a

Źródło: http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/Obwieszczenie/idn:913
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).