Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021 Plus

21 lutego, 2023
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021 Plus

Logotyp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o pomoc w formie paczek żywnościowych dystrybuowanych przez Banku Żywności w Częstochowie. Żywność będzie wydawana na terenie gminy przez tutejszy GOPS - punkt wydawania żywności: Konopiska ul. Lipowa 1.

Pomoc ta kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, to jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2021 Plus zestaw artykułów spożywczych obejmował będzie: cukier biały, makaron jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe i szynkę wieprzową.

Wnioski o tą formę wsparcia należy składać u pracownika socjalnego Moniki Kemuś, w siedzibie GOPS pod adresem Konopiska ul. Sportowa 1 (parter budynku Gminnej Biblioteki Publicznej). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku pomniejszonych o podatek dochodowy i koszty uzyskania dochodu, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu: 34 311 306, 34 311 527 oraz 663946775.

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).