Niedziela, 5 grudnia 2021r. | Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty
Pokaż menu

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

25 listopada, 2021
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

W dniu 28 października 2021 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 4.3, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. 

Całkowita wartość projektu: 2 111 892,73 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 391 148,98  zł.  

Projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej  w Konopiskach. Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową  PCV, poprawę szczelności wejść do budynku, docieplenie stropodachu, remont kominów i opaski wokół budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników na nowe wyposażone w zawory  termostatyczne. Modernizacja instalacji elektrycznej obejmuje min. wymianę opraw oświetleniowych na LED, oświetlenie ewakuacyjne LED, montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalację odgromową i uziemiającą w III klasie ochrony LPS. Ponadto zmodernizowana zostanie kotłownia. 

Projekt będzie realizował 3 cele: ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. 

Cel w wymiarze ekologicznym osiągnięty zostanie poprzez poprawę efektywności energetycznej całego budynku w wyniku czego spadnie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania oraz zastąpienie części energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych źródłami odnawialnymi , co również bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji zwłaszcza CO2. Wymiar ekonomiczny związany jest z poprawą izolacyjności co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co ma pozytywny wpływ na koszty eksploatacji infrastruktury. Ponadto część energii elektrycznej produkowana będzie lokalnie , co również obniży koszty eksploatacji budynku. Głównym celem w tym wypadku nie jest poprawa ekonomii eksploatacji obiektu lecz zmniejszenie uciążliwości emisyjnych i poprawa jakości powietrza. Ponadto ze względu na wymianę instalacji poprawi się również niezawodność układu, co w zasadzie wyeliminuje konieczność ponoszenia wydatków na występujące awarie.

Realizacja inwestycji będzie miała także wymiar społeczny związany nie tylko z poprawą wygody użytkowania obiektu, jego walorów estetycznych ale będzie również realizacją obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2012/27/UE dotyczącego wzorcowej roli budynków instytucji publicznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).