Sobota, 31 lipca 2021r. | Imieniny: Ignacego, Lubomira, Heleny
Pokaż menu

Zawiadomienie

16 czerwca, 2021
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia
22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 1300
w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się:
XXXII sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.(dotyczy działki 767/37)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.(dotyczy działki 769/12)
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska za rok 2020, debata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 11. Odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 12. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za 2020 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Konopiska za 2020 rok.
 13. Odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2020 rok. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konopiska na lata 2021-2026.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach”.
 21. Sprawy różne i zapytania.
 22. Zakończenie obrad. 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).