Środa, 24 kwietnia 2024r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

Zawiadomienie

19 lutego, 2024
Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) zawiadamiam, że dnia 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się:

LXVII sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Działalności Gospodarczej".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030.
 13. Sprawy różne i zapytania.
 14. Zakończenie obrad. 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 

        /-/  Edward Bałdyga
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).