Wtorek, 16 lipca 2024r. | Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego
Pokaż menu

Zawiadomienie

17 czerwca, 2024
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się:

IV sesja Rady Gminy Konopiska

 

z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach za 2023 r.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska za rok 2023, debata.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 9. Odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za 2023 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Konopiska za 2023 rok.
 11. Odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hutki.
 17. Sprawy różne i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska

  /-/  mgr Agnieszka Chmielewska
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).