Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

Zawiadomienie

09 lutego, 2016
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1515) zawiadamiam, że dnia: 

16 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się: 

XIX sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Województwa Częstochowskiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Konopiska przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 
/-/  Edward Bałdyga

Źródło: http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/Zawiadomienie/idn:925
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).