Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Zawiadomienie

11 września, 2017
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) zawiadamiam, że dnia: 

19 września 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się:
XXXIX sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII sesji Rady Gminy.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe III".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Druga - Ulica Orlika".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I" .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje na drogach gminnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Sprawy różne i zapytania.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).