Niedziela, 1 października 2023r. | Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
Pokaż menu

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 24 lutego 2016r.

19 lutego, 2016
Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Informuję, że w dniu 24 lutego 2016r. o godz. 830 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kruszyna za 2015 rok.
 7. Wprowadzenie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 8. Wprowadzenia zmiany do uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 10. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
 12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do postępowania rekrutacyjnego klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obrębem szkoły.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 15. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 rok.
 16. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny.
 17. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady - Wanda Krawczyk

Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).