Sobota, 21 maja 2022r. | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Pokaż menu

Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

12 maja, 2022
Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Wójt Gminy Kruszyna  na podstawie Zarządzenia Nr 48/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku  zaprasza mieszkańców Gminy Kruszyna do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2022”.

I. Uprawnieni do udziału:

Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kruszyna.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

– gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą,

– zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

II. Cele konkursu:

Konkurs ma na celu m.in.

– zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu,

– poprawę estetyki zagród wiejskich,

– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,

– upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,

– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

III. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie:

Od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022r.

IV. Miejsce zgłaszania posesji do konkursu:

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać:

– osobiście lub przez pełnomocnika  w Urzędzie Gminy Kruszyna, pok. nr 6,

– listownie na adres: Urząd Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna,

– u Sołtysa właściwego sołectwa.    

V. Nagrody:

Na etapie gminnym organizator ustanowił pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo na etapie gminnym konkursu w wysokości 1.200 zł.

Za zajęcie I miejsca   – 600 zł

Za zajęcie II miejsca  – 350 zł

Za zajęcie III miejsca – 250 zł

Laureat etapu gminnego będzie reprezentował Gminę Kruszyna w konkursie powiatowym.

VI. Dodatkowe informacje:

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie,  pok. nr 6, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.kruszyna.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Normont-Tarnowska pok. nr 6, tel. 34 3202003 w. 45
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).