Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Nabór uczestników do projektu pt.

28 stycznia, 2016
Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5 Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie wraz z dziewięcioma gminami powiatu częstochowskiego rozpoczął realizację projektu pt.: "Drużyna Powiatu".

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Projekt będzie realizowany przez okres 2 lat, tj. od 01.01.2016 do dnia 31.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu:

  • każdy z 274 uczestników projektu zostanie objęty usługami aktywnej integracji wynikającymi z opracowanej indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej.
  • rodzaj zastosowanego wsparcia będzie uwzględniał indywidualne predyspozycje osoby uczestniczącej w projekcie, w tym jej słabe i mocne strony.
  • wsparcie zorganizowane obejmie działania w postaci cyklu indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym z psychologiem oraz zastosowania usług o charakterze zawodowym, które będą uwzględniały analizę lokalnego rynku pracy, a także opinię Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zaplanowanego wsparcia.

Całkowita wartość projektu ma wynieść 4 698 527,00 zł. z czego Gmina Kruszyna otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 132 100,00 zł. Wkład własny poniesiony przez Gminę Kruszyna wyniesie 57 927,05 zł. i będzie przeznaczony w całości na realizację świadczeń pieniężnych dla 24 uczestników projektu z terenu Gminy Kruszyna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie zaprasza chętnych do udziału w projekcie pt; "Drużyna Powiatu". Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście do GOPS w Kruszynie (pok. nr 8, 9) lub o kontakt telefoniczny 34 320 20 03 wew. 38 w celu uzyskania bliższych informacji o projekcie.

Nabór trwa do dnia 15 lutego 2016r.


Źródło: http://www.kruszyna.pl/wiecej.php?artykul=671
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).