Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Po XIV Sesji Rady Gminy

26 lutego, 2016
Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5 Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5

W środę, 24 lutego 2016 r. odbyła się kolejna XIV Sesja Rady Gminy.
W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej Sesji a następnie wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

W dalszej części Radni przyjęli przedstawioną przez Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach nadkomisarza Jacka Plutę informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kruszyna w 2015r.

Bez zastrzeżeń przyjęte zostały również sprawozdania:

  • z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz
  • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W drodze głosowania Rada wprowadziła zmianę w dwóch uchwałach tj. regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej do dwóch razy w ciągu miesiąca.
Wprowadzony został również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Rada Gminy przyjęła uchwałę pozwalającą na dofinansowanie z budżetu samorządu wykopania studni głębinowych u mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej lub przyłączenie do tej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.
Maksymalne dofinansowanie wynosić będzie do 50% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 tys.zł.

Jak corocznie przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2016 roku.

Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).