Środa, 31 maja 2023r. | Imieniny: Anieli, Petroneli
Pokaż menu

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

18 maja, 2023
Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w załączeniu przedstawiam Raport o stanie gminy za rok 2022.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja  

Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy rozpoczyna procedurę udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana będzie  debata. Udział w tej debacie będą mogli wziąć nie tylko radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składać można najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę gminy raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem.

Wobec powyższego przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022 celem zapoznania się i wyrażenia swoich opinii w debacie, która odbędzie się na najbliższej sesji.

O terminie sesji powiadomię z tygodniowym wyprzedzeniem

Zgłoszenia do debaty są przyjmowane w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad przedłożonym Raportem o stanie Gminy Kruszyna.
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).