Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

Uchwalono budżet

21 stycznia, 2016
Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

W środę, 23 grudnia 2015 r. odbyła się kolejna XIII Sesja Rady Gminy.
W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokoły z poprzednich Sesji a następnie wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Podczas Sesji Rada Gminy przyjęła budżet na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruszyna. Przed uchwaleniem budżetu Rada Gminy wysłuchała opinii Komisji Gospodarki i Mienia oraz opinii wydanej przez VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kruszyna projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na 2016 rok przyjęto plan dochodów w wysokości 16 095 196 zł, a wydatków 16 187 165zł. Zaplanowano zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów na kwotę 635 400 z przeznaczeniem na inwestycje. Natomiast na spłatę zadłużenia z ubiegłych lat przeznaczono kwotę 736 150 zł.

Do realizacji w nadchodzącym roku zaplanowano m.in.:

  1. Rozbudowę sieci kanalizacji w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni.
  2. Rozbudowę oświetlenia ulicznego.
  3. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna - wprowadzenie tzw. E-usług.

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawach:

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.,
  • zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2015 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
  • przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych,
  • udzielenia w 2016 roku Powiatowi Częstochowskiemu pomocy finansowej na zadanie drogowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1006S i 1116S w Lgocie Małej (zadanie planowane do wykonania w 2015r., lecz ostatecznie termin zakończenia przesunięty na 2016 rok).

Źródło: http://www.kruszyna.pl/wiecej.php?artykul=656
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).