Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

WARUNKI ZABUDOWY – najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

18 czerwca, 2024
WARUNKI ZABUDOWY – najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

WARUNKI ZABUDOWY – najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

WARUNKI ZABUDOWY – najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Aby Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, muszą być spełnione łącznie te warunki:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej,
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 6. zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku, do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się na ogólnopolskim formularzu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Możesz go złożyć internetowo, w urzędzie lub listownie.

Szczegółowe informacje oraz instrukcje krok po kroku jak złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy znajdziesz klikając w podany link: uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy

Dodatkowe informacje w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy, takie jak materiały instruktażowe, druk wniosku oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).