Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego

16 lutego, 2016
Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2013r.poz.594 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Na wniosek Komisji Rady Gminy Kruszyna zarządzam przeprowadzenie badania ankietowego na temat pracy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Lekarskiej w Kruszynie.

§2

 1. Celem badania ankietowego jest poznanie opinii mieszkańców na temat pracy oraz ich oczekiwań w tym zakresie.
 2. Termin badania od 16.02.2016r. do 25.03.2016r.
 3. Zasięg badania teren gminy Kruszyna.
 4. Badanie przeprowadzone będzie w formie ankiety poprzez:
 • opublikowanie ankiety na stronie internetowej Gminy Kruszyna,
 • wyłożenie ankiety w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kruszyna,
 • rozesłanie wersji papierowej ankiety do sołtysów z terenu gminy Kruszyna.
 • Wypełnioną ankietę można składać do oznaczonych urn w budynku Urzędu Gminy lub u Sołtysów.
 • Formularz ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • Informacja o wynikach ankiety zostanie przekazana do biura Rady Gminy do dnia 5 kwietnia 2016.
 • §3

  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Kruszyna - Jadwiga Zawadzka

   

  Załącznik do zarządzenia - formularz ankiety


  Źródło: http://www.kruszyna.pl/wiecej.php?artykul=676
  Gmina Kruszyna
  Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).