Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

Drużyna Powiatu

08 lutego, 2016
Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

EFS2 m

W 2016 roku Gmina Lelów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie jako partnera wiodącego w partnerstwie z zainteresowanymi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pracy socjalnej.

W projekcie każdy z partnerów wnosi wkład własny głównie w formie środków finansowych przeznaczonych na świadczenia udzielane uczestnikom. Uczestnikami Projektu będą osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo (klienci instytucji pomocy społecznej), zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców z terenu Gminy Lelów wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od miesiąca stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie prowadzona jest rekrutacja uczestników do w/w Projektu.

 

Informacji udzielają pracownicy socjalni w GOPS w Lelowie

42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18            

od pn – pt w godz. od 7.30 do 15.30.

Tel. kontaktowy 34 3550014

 

 

 

Źródło: http://www.lelow.pl/index.php/aktualnosci/1759-druzyna-powiatu.html

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).