Czwartek, 18 kwietnia 2024r. | Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza
Pokaż menu

Informacja Wójta Gminy Lelów w związku z zakończeniem scalenia gruntów obrębu Nakło

15 marca, 2023
Informacja Wójta Gminy Lelów w związku z zakończeniem scalenia gruntów obrębu Nakło


W związku z zakończeniem scalenia gruntów obrębu Nakło – decyzja Starosty Częstochowskiego Nr GN 042.4.3.2019 JD z dnia 14 grudnia 2022 r.  Wójt Gminy Lelów informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (zwolnienie na 2023 r.) Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% (2024 r.) i w drugim roku o 50% (2025 r.).

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Zwolnienie i ulga udzielane są na wniosek podatnika od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie ulgi;
  • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis;
  • Oświadczenie lub zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i 2 poprzedzających go latach podatkowych;
  • Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Lelów osobiście lub drogą pocztową lub drogą elektroniczną przez platformę ePUAP (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Druki do porania:

  • >Wzór wniosku;
  • >Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis;
  • >Oświadczenie lub zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i 2 poprzedzających go latach podatkowych;
  • >Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.Gmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).