Poniedziałek, 8 sierpnia 2022r. | Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Pokaż menu

Kurs przewodników terenowych po Wyżynie Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej

04 sierpnia, 2017
Kurs przewodników terenowych po Wyżynie Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej


Częstochowski Oddział Przewodników PTTK im. Jana Długosza  zaprasza chętnych do współpracy miłośników turystyki i krajoznawstwa na kurs przewodników terenowych  po Wyżynie Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej

 • Kurs będzie obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu historii, geografii, architektury, historii kultury i sztuki, ochrony przyrody i środowiska, terenoznawstwa, metodyki prowadzenia wycieczek, przepisów prawa w tym zakresie oraz szeregu innych zagadnień związanych z zawodem przewodnika, w zakresie ogólnym i szczegółowym, dotyczącym regionu.

 • Część teoretyczna będzie obejmowała szkolenie podstawowe i specjalistyczne. To szkolenie obejmie łącznie około 250 godzin wykładowych, prowadzonych przez instruktorów przewodnictwa PTTK oraz przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin.

 • Ważną częścią kursu będą wycieczki szkoleniowe prowadzone przez uprawnionych instruktorów przewodnictwa PTTK. Odbędzie się co najmniej 5 jednodniowych wycieczek autokarowych w różne części terenu przyszłych uprawnień, połączonych ze spotkaniami z osobami o szczególnie dużej wiedzy na temat odwiedzanych obiektów oraz obszarów turystycznych.

 • W trakcie jednej z wycieczek planujemy spotkanie z pracownikami i ratownikami Jurajskiej Grupy GOPR, połączone z podstawowym przeszkoleniem w zakresie ratownictwa i udzielania I pomocy.

 • W miarę potrzeb i możliwości będą także organizowane tematyczne piesze kilkugodzinne wycieczki po Częstochowie.

 • Ukończenie kursu będzie udokumentowane certyfikatem ukończenia kursu, który będzie podstawą do dopuszczenia do egzaminu na Przewodnika Terenowego po Wyżynie Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej, przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną PTTK województwa śląskiego.

 • Koszt kursu wynosi 1500 zł, płatne w 3 równych ratach.

 • W kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie minimum średnie oraz dobry stan zdrowia, potwierdzony  przez lekarza.

 • Zgłoszenia prosimy kierować do Prezes Zarządu Częstochowskiego Oddziału Przewodnickiego PTTK - kol. Darii Pałecz - tel.: 503 095 232 lub e-mail : >d.palecz@o2.pl lub do kol. Andrzeja Ładygina

 • tel. 797 111 806 lub e-mail : >aladygin@o2.pl

 • W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, e-mail, miejscowość zamieszkania i nr tel. na wypadek gdyby e-mail zawiódł.

 • Zgłoszenie zostanie przyjęte poprzez przesłanie regulaminu do potwierdzenia oraz potwierdzenie wpłaty I raty w wysokości 500 zł.

 • Gdyby kurs nie doszedł do skutku z winy organizatora, kwota ta podlega zwrotowi, w wypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika przed terminem jego rozpoczęcia, kwota ta nie podlega zwrotowi.

 • Planujemy rozpoczęcie kursu na początek października 2017, ze wstępnym terminem zakończenia w połowie maja 2018.

 • Szczegółowy plan zajęć podamy przez e-mail lub pocztą po zgłoszeniu minimum 20 osób chętnych.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).