Czwartek, 2 lutego 2023r. | Imieniny: Marii, Miloslawa
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia 20.01.2023 r.

20 stycznia, 2023
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia 20.01.2023 r.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia 20.01.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lelów na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Lelów konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lelów.
2. Konsultacje rozpoczną się 27.01.2023 r., a zakończą się 26.02.2023 r.
3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Lelów.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Lelów oraz na stronie internetowej Gminy Lelów www.lelow.pl oraz w wersji on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_formularz_uwag_or_i_oz
2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów
3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy Lelów www.lelow.pl >https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_ankieta_gpr
5. Wypełnione formularze można dostarczyć:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kowalska@lelow.pl
2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
3) osobiście do Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w godzinach pracy Urzędu
4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: >https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_formularz_uwag_or_i_oz
6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.
7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lelow.pl i www.biplelow.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w okresie od 27.01.2023 do 26.02.2023 r.
8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Magdalena Kowalska, pokój 67.
§ 2.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).