Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia 31.03. 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lelów do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lelów

31 marca, 2023
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia  31.03. 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lelów do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lelów


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lelów

z dnia  31.03. 2023 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Lelów do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lelów

Wójt Gminy Lelów działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2021.485) oraz Uchwały LVII/387/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca.2023 r. zawiadamia, że w dniu 30 marca 2023 r. ., Rada Gminy Lelów przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lelów.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Lelowa, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

1. Rada Gminy Lelów, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

2. Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
1)ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;

2)sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;

3)przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;

4)występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;

5)wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lelów zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.
Gmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).