Poniedziałek, 8 sierpnia 2022r. | Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Pokaż menu

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

03 sierpnia, 2022
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości


Wójt Gminy Lelów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 2,3981 ha stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Zbyczyce składającej się z działek:

  • Nr 264/5 o pow. 0,3722 ha składająca się z użytku Bi - 0,0785 ha oraz Ps VI - 0,2937 ha opisana w księdze wieczystej KW CZ1M/00079801/1;
  • Nr 264/6 o pow. 0,3343 ha składająca się z Bi - 0,1164 ha oraz Ps VI -  0,2179 ha opisana
    w księdze wieczystej KW CZ1M/00022206/6;
  • Nr 264/7 o pow. 0,9216 ha składająca się z użytku Bi - 0,1294 ha oraz Ps VI - 0,7922 ha opisana w księdze wieczystej KW CZ1M/00022206/6;
  • Nr 265 o pow. 0,7700 ha składająca się z użytku R VI – 0,7700 ha opisana w księdze wieczystej KW CZ1M/00021876/6.

Nieruchomość gruntowa w kształcie prostokąta, zabudowana czterema budynkami o łącznej powierzchni 1225 m2, z dostępem do drogi publicznej, publicznej sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia.  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona symbolem 16 P – Teren usług i obiektów produkcyjnych, magazynów i składów o stopniu uciążliwości nie przekraczającym granic parceli. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza     951 919,00 zł

Wysokość wadium      95 200,00 zł.

Po wylicytowaniu ceny nabycia do 25,02 % uzyskanej ceny doliczony zostanie podatek VAT (stawka 23%) – (dot. niezabudowanej działki nr ewid. 265).

Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w pieniądzu podane wadium na konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 r. (liczy się data uznania rachunku UG). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 34 355 01 21 wew. 131).

Lelów, dnia 15 czerwca 2022 r.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).