Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu

03 lutego, 2016
Dwór Antoniego Schutza w Bogumiłku - Wojciech Domagała / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dwór Antoniego Schutza w Bogumiłku - Wojciech Domagała / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

komunikat2

Wójt Gminy Lelów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest.

 O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest położonych na obszarze Gminy Lelów.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonych dokumentach, dotyczących ubiegania się o dotację, do dnia 22 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, pok. 56.  

Niezbędne dokumenty można otrzymać w Urzędzie Gminy Lelów, pok. 56, lub pobrać ze strony internetowej: lelow.pl zakładka AZBEST.

Z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków. Wnioski złożone po przekroczeniu puli środków umieszczane będą na liście rezerwowej.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Lelów o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Lelów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Lelów może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór  wniosków.

Wszelkie informacje zawarte są w „Zasadach i trybie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów” oraz pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.34/3550 121 wew. 146.

WAŻNE!!!

Właściciele nieruchomości, którym zostanie przyznana ww. usługa nie ponoszą kosztów finansowych związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z nieruchomości objętych wnioskiem pod warunkiem, że koszt usunięcia 1 Mg (tony) odpadów nie przekroczy kwoty dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Katowicach przy udziale środków z NFOŚiGW, tj. kwoty 800,00 zł brutto w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów lub 600,00 zł brutto w przypadku zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Załączniki:

  1. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o dotację.
  2. Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów.
  3. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji.
  4. Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów na lata 2013-2032,
  5. Przewodnik „Krok po kroku”
  6. Ogłoszenie

 

 

 

 

Źródło: http://www.lelow.pl/index.php/aktualnosci/1748-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-usuwanie-azbestu.html
Gmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).