Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Ogłoszenie o zmianie taryf za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki

01 kwietnia, 2016
Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

woda Gmina Lelów zgodnie art. 24 ust. 7 ustawy 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) informuje odbiorców usług, że od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. obowiązywać będą następujące taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki:Gmina Lelów zgodnie art. 24 ust. 7 ustawy 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) informuje odbiorców usług, że od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. obowiązywać będą następujące taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki:

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka

miary

Netto

Z VAT

1.

Gospodarstwa

domowe,

odbiorcy

przemysłowi i

pozostali

Cena za 1m3 dostarczonej

wody

————————————

stawka opłaty

abonamentowej

3,50

 

———

4,06

3,78

 

———

4,38

zł/m3

 

—————

zł/miesiąc/

wodomierz

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Lp

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka

miary

Netto

Z VAT

1.

 

 

 

 

——

2.

Gospodarstwa domowe,

odbiorcy

przemysłowi i

pozostali

 
-------------------------

Ścieki

dowożone

Cena za 1m3

odprowadzonych ścieków

 

 

 

————————————

cena za 1m3 ścieków

dowożonych

5,18

 

 

 

 

———

6,23

5,59

 

 

 

 

———

6,73

zł/m3

 

 

 

 

—————

zł/m3
Gmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).