Poniedziałek, 30 stycznia 2023r. | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Pokaż menu

Przyjmujemy wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie na 2023 rok

03 stycznia, 2023
Przyjmujemy wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie na 2023 rok


Można składać wnioski o zakup węgla na sezon 2022/23 po preferencyjnej cenie.

Uwaga! Wnioski złożone w 2022 roku dotychczas niezrealizowane będą realizowane z zachowaniem dotychczasowej kolejności w ilości wykazanej we wniosku.

1. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

2. W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.".

Wnioski o zakup 1,5-3 ton ekogroszku, orzecha lub kostki po preferencyjnej cenie można składać w Urzędzie Gminy Lelów.

 Przypominamy, że uprawnione do takiego zakupu są gospodarstwa domowe, które

 • spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (po złożeniu wniosków będą to sprawdzali urzędnicy),
 • nie kupiły wcześniej przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę, niezależnie od miejsca jego zakupu (np. PGG, PGE, Węglokoks, skład węglowy).

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

 1. Złożenie wniosku o zakup węgla.

Uwaga! Jeśli ktoś nie złożył wniosku w 2022 roku może wnioskować o 3 tony.

 1. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 2. Informacja do wnioskodawcy przekazana z Urzędu Gminy o przystąpieniu do realizacji wniosku.
 3. Pobranie z Urzędu Gminy faktury zakupu i zapłata wykazanej na niej należności.
 4. Okazanie faktury w składzie węgla, który zobowiązany będzie dostarczyć paliwo pod wskazany adres.
 5. Możliwy jest osobisty odbiór w składzie węgla przez Wnioskodawcę

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym na terenie gminy Lelów, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonała dotychczas zakupu przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł.

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Gminy Lelów: >www.lelow.pl lub odebrać w Urzędzie Gminy Lelów w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 7.30-16.00 oraz w piątki w godz. 7.30-15.00,
 • przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Lelów /huc8710lqo/skrytka.
  Za ważne uznaje się wnioski przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Wniosku nie można

 • złożyć telefonicznie,
 • wysłać mailem.

Co będzie się działo po złożeniu wniosku?

Wnioski będą weryfikowane według kolejności wpływu. Urzędnicy sprawdzą, czy są tam wszystkie potrzebne informacje, czy nie ma błędów i czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiada kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku błędów we wniosku pracownik Urzędu Gminy kontaktuje się z Wnioskodawcą, by je poprawił. Dzwoni na numer telefonu podany we wniosku. Dlatego ważne jest, by we wniosku podać numer telefony, na który urzędnik będzie mógł zadzwonić i przekazać informacje.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, pracownik Urzędu Gminy przekaże mu taką informację telefonicznie, mailem lub listownie.

Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu Gminy skontaktuje się z wnioskodawcą, by potwierdzić poprawność wniosku. Przekaże też informacje:

 • o terminie zakupu węgla we wskazanym punkcie
 • adres składu węgla.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca?

Koszt węgla to 2 000 zł brutto za tonę. Ta cena obejmuje koszt transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę do gospodarstwa domowego. 

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).