Sobota, 4 lutego 2023r. | Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Joanny
Pokaż menu

Budżet Gminy Mstów 2023

18 stycznia, 2023
Rzeka Warta przepływająca przez Mstów - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Rzeka Warta przepływająca przez Mstów - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL

Przedstawiamy najważniejsze założenia Budżetu Gminy Mstów na 2023 rok, który został jednogłośnie uchwalony na XLVII Sesji Rady Gminy.

>> Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.
>> Projekt budżetu to obszerny dokument, który Radni Gminy Mstów otrzymują do 15 listopada danego roku, analizują, opiniują i zatwierdzają później na Sesji budżetowej. To plan finansowy - zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in. dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.

 

Na Sesji budżetowej w dniu 21 grudnia 2022 r. Wójt Tomasz Gęsiarz, omawiając założenia projektu budżetu, mówił:
- Pomysły na inwestycje rodzą z rozmów m.in. z radnymi, sołtysami, mieszkańcami naszej gminy. Jeśli są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności. I posiadanych środków, bo musi być nas na to stać.
(..) 2023 rok to z pewnością nie będzie łatwy rok. Dlaczego? Wysoka inflacja, drastycznie wzrosły ceny: paliw, energii, surowców, wzrosły koszty pracownika – to wszystko przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania gminy i jej jednostek (szkoły, GOK, biblioteka, ZGK) i  wzrost kwot ofert, składanych przez firmy w ogłaszanych przez nas przetargach.

 

(Sesja Rady Gminy Mstów 21.12.2022)
 

>> Po przeprowadzonej procedurze głosowania, Wójt podziękował Radzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy za pomoc przy tworzeniu projektu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne podpowiedzi na etapie tworzenia dokumentu.
>> Przewodniczący Rady Krzysztof Choryłek pogratulował Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przygotowania projektu Budżetu Gminy Mstów na 2023r.

 

*********************************************************
Tradycyjnie już ponad 20 % wydatków budżetowych w Gminie Mstów przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne (kwota 18.487.998,71 zł). Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2023r. to m.in.:

 

Inwestycje kontynuowane i z dofinansowaniem zewnętrznym:

 

- Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary (na odcinku 2150 mb)  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład   5.367.500,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład   3.040.000,00 zł

 

- Przebudowa wodociągu w Jaskrowie  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład   1.710.000,00 zł

 

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Mstów (m.in. obwodnica Mstowa, Brzyszów osiedle ul. Olsztyńska, Kłobukowice, Wancerzów, Zawada, Jaskrów)  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład   1.755.000,00 zł

 

- Budowa pętli autobusowej w Srocku  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład   665.000,00 zł

 

- Przebudowa drogi w ul. Cmentarnej w Krasicach (wraz z budową chodnika)  Dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład   1.999.000,00 zł

 

- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie

 Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 700.000,00 zł

 

- pomoc dla samorządu województwa śląskiego na przebudowę skrzyżowania DW786 z drogą powiatową 1060S w Wancerzowie500.000,00 zł w 2023r.

      Całość zadania na lata 2022-2024: 6.000.000,00 zł,  z czego:

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.000.000,00 zł

Budżet województwa śląskiego: 2.000.000,00 zł

       Budżet gminy Mstów: 2.000.000,00 zł

 

- pomoc dla Starostwa na budowę dróg powiatowych / m.in. remont chodnika i pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1038S  w Małusach Wielkich – przełożony z tego roku

- chodnik w Kucharach  (dofinansowanie Polski Ład)  

- „Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów”  (dofinansowanie Polski Ład)

 

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).