Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

BUDŻET GMINY MSTÓW NA 2016 R. / 2016-01-15 13:59:43

21 stycznia, 2016
Budynek Urzędu Gminy - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Budynek Urzędu Gminy - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL


Budżet gminy to plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie realne do uzyskania dochody (dotacje, subwencje, podatki, opłaty i inne wpływy należne gminie), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone.


2016-01-budżet.jpg
30 grudnia 2015 roku Radni Gminy Mstów uchwalili budżet gminy na 2016 rok.


Planuje się, że w roku 2016 wpływy do budżetu gminy wyniosą 34 miliony 744 tysiące zł, a łączne wydatki blisko 34 miliony 462 tysiące zł, z czego blisko 29 % przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne. Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Większe zadania to m.in.: wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej gminie, budowy nowych dróg asfaltowych (np. w Jaskrowie, Mstowie), remonty nawierzchni bitumicznych (np. droga Krasice-Zawada-Mstów, droga Kuśmierki-Jaźwiny, droga Kobyłczyce-Mokrzesz), termomodernizacja szkoły w Małusach Wielkich, modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Mstowie, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Latosówce, dobudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji (np. na budowę dróg w Wancerzowie, budowę chodnika Cegielnia - Kuchary, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Brzyszowie) czy remont GOK.

 

Bardzo ważne dwa zadania będą dotyczyły tematu dostawy wody dla mieszkańców m.in. Siedlca, Jaskrowa czy Małus Małych. Będzie to budowa tzw. hydroforni (zestawów pompowych) w Brzyszowie i budowa nowej studni w Jaskrowie.
Dzieki realizacji tych zadań zniknie problem braku wody, szczególnie nasilający się latem w upalne dni w okresie dużych rozbiorów wody (np.do podlewania ogródków).


budzet.jpg

* Zadanie "Oświata i szkolnictwo" zawiera wszystkie koszty bieżące utrzymania szkół i przedszkoli (w tym płace pracowników tego sektora), utrzymanie obiektów i dowóz dzieci do szkół.

Trzeba podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie 69,2 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę. Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) z budżetu gminy w 2016 roku trzeba dołożyć ok. 3,9 mln zł.

* Pomoc społeczna podobnie zawiera wszystkie wydatki na świadczenia socjalne takie jak: świadczenia rodzinne, zasiłki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz koszty działalności GOPS.

* Dużą cześć budżetu obejmuje gospodarka komunalna. Dlatego, że w tej pozycji znajdują się koszty np. utrzymania dróg, dostarczania wody i odbierania ścieków, koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie.

* W kolejnych zadaniach kultura i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na dom kultury czy bibliotekę.

* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa głównie zawiera wydatki na nasze jednostki OSP, w tym też zakupy nowego sprzętu.

* Pozycja "Administracja publiczna" zawiera wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy, funkcjonowanie Rady Gminy oraz wszelkie koszty wykonywania zadań administracyjnych (np. wydawanie zaświadczeń, aktów stanu cywilnego itp.)

* Plan zagospodarowania przestrzennego gminy został wyjątkowo wyodrębniony, bo w tym roku zakończy się procedura zmiany planu. Pozwoli to na szybszy rozwój gminy i osiedlanie się nowych mieszkańców.

* Ostania pozycja – pozostała działalność – to miejsce zapisywania wydatków nie pasujących do innych zadań takie jak m.in. obowiązkowe wpłaty jak izby rolnicze, utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej, utrzymanie targowisk itp.


 

 


"Dziękuję Radzie Gminy Mstów za przyjęcie i przegłosowanie projektu budżetu. Budżet gminy Mstów na 2016 rok jest prorozwojowy – będzie sprzyjał harmonijnemu rozwojowi wszystkich miejscowości naszej gminy i jej mieszkańców.

Co ważne: oprócz bieżacych i ważnych planowanych inwestycji, spłacamy też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich kilkunastu lat - w 2016 roku będzie to kwota: 1.515.159,40 zł.

A priorytetem w najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału gminy i wspólne z mieszkańcami budowanie marki "GMINA MSTÓW" - żeby nasza gmina była dobrze postrzegana na zewnątrz i ludzie chcieli tu przyjeżdzać, inwestować, a może i zamieszkać" - powiedział Wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.

 

Sam budżet jest zapisany w postaci kwot przypisanych w poszczególnych działach i rozdziałach. Nazwy ich nie do końca oddają zamierzenia wydatków. Dlatego na użytek prezentacji wydatki budżetu zostały pogrupowane w zadania tematyczne i tak przedstawione.

Budżet_2016-grafika.jpg

Wydatki budżet gminy w postaci wykresu

Źródło: http://www.mstow.pl/informacje/aktualnosci,budzet-gminy-mstow-na-2016-r,wiecej.html
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).