Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Dodatek węglowy – ważna informacja!

18 listopada, 2022
Dodatek węglowy – ważna informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, że w związku ze zmianą w dniu 03.11.2022r. ustawy o dodatku węglowym, osoby które złożyły wniosek o wypłatę tego świadczenia i otrzymały pismo o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania bądź otrzymały decyzję o odmowie przyznania dodatku węglowego MOGĄ ZŁOŻYĆ PONOWNIE WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO CELEM USTALENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU.

>> Chodzi tu o gospodarstwa domowe, które zamieszkują pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach. Wcześniej przepisy Ustawy pozwalały na wypłacenie jednej kwoty dodatku, bez względu na ilość rodzin. Teraz, po zmianie przepisów, organ przeprowadzi wywiad środowiskowy (w celu ustalenia faktycznego zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych) -  to będzie kryterium do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku węglowego. 

dodatek-weglowy

Warunkiem powtórnego rozpatrzenia wniosku w świetle znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym i ewentualnego przyznania tego świadczenia jest:
- dołączenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie o nadanie numeru porządkowego dla zajmowanego lokalu.
- następnie organ przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2022r. Osoby, które nie złożą powtórnie wniosku nie otrzymają świadczenia.

>> Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 343284106 wew. 28 lub 47 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie pokój nr 22 i 23.

__________________________
Art. 2 ust. 3c. w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Art. 3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).