Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

Dofinansowane inwestycje w Kobyłczycach i Kucharach

24 października, 2023
Dofinansowane inwestycje w Kobyłczycach i Kucharach

2 miliony złotych na modernizację istniejącego budynku remizy OSP w Kobyłczycach oraz 4,5 miliona złotych na przebudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Kucharach – takie projekty złożone przez Gminę Mstów zostały dofinansowane w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

>> Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach jego ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji - od 20 lipca do 16 sierpnia 2023r.

Nazwy wniosków:
1. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach” (kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł)
Istniejący budynek wielofunkcyjny w Kobyłczycach, stanowiący siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich, obecnie jest w złym stanie technicznym. Budynek znajduje się w centrum miejscowości i jest to jedyne miejsce, mogące pełnić funkcję centrum społeczno-kulturalnego Kobyłczyc. Aktualny stan obiektu uniemożliwia jego pełne wykorzystanie, a brak odpowiedniego zaplecza socjalnego utrudnia działania ratowniczo-gaśnicze członków OSP. Ta sama sytuacja dotyczy działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Niwianki” w Kobylczycach, które często korzysta z różnych pomieszczeń prywatnych, aby realizować swoją statutową działalność.
OSP-Kobylczyce-remiza
W ramach realizacji zadania przewidziana jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektu, z wydzieleniem strefy socjalnej dla OSP i dla KGW, z zapleczem sanitarnym. Prace wykończeniowe i remontowe zostaną przeprowadzone we wszystkich pomieszczeniach, z wykonaniem wszelkich koniecznych robót budowlanych związanych z modernizacją. Dodatkowo przewidziany jest zakup niezbędnego wyposażenia.

 

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar” (kwota dofinansowania: 4.500.000,00 zł)
Budynek szkolny w Kucharach wybudowany został w I połowie XX wieku. Obecnie jest w złym stanie technicznym - istniejąca infrastruktura lokalowa nie zaspokaja bieżących potrzeb społeczeństwa Kuchar, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. W budynku brakuje przestrzeni do zajęć, a w szczególności jednego większego pomieszczenia, które mogłoby spełniać rolę sali przedszkolnej i sali gimnastycznej, a także miejsca na uroczystości szkolne czy spotkania mieszkańców.
kuchary-szkola
Realizacja inwestycji rozbudowy i przebudowy szkoły w Kucharach jest niezbędna dla dalszego prawidłowego funkcjonowania tej placówki, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Rozbudowany obiekt szkolny docelowo powinien posiadać m.in.: salę zajęć oddziału przedszkolnego, klasy lekcyjne, salę specjalistyczną, pokój nauczycielski, łazienki, szatnię, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię i ciąg komunikacyjny. Zadanie realizowane będzie w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”.

Więcej:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rozstrzygnieto-osma-edycje-rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).