Niedziela, 25 lutego 2024r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

Działki na sprzedaż w Mstowie

12 stycznia, 2023
Zabytkowe stodoły - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Zabytkowe stodoły - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL

Gmina Mstów przygotowała do sprzedaży 9 działek budowlanych w miejscowości Mstów, stanowiących mienie komunalne.
 

Opis nieruchomości:
>> Nieruchomość położona jest przy ul. Spacerowej w Mstowie, w centralnej części Gminy Mstów - składa się z działek o regularnym kształcie umożliwiającym realizację funkcji mieszkaniowej.
>> Działki z przepięknym widokiem na panoramę Mstowa, posiadające jednocześnie bardzo dobre połączenie komunikacyjne.
>> W odległości ok. 1 km od nieruchomości znajdują się: Rynek w Mstowie, Urząd Gminy w Mstowie, zabytkowy zespół klasztorny, inne obiekty użyteczności publicznej (bank, poczta, apteka) oraz liczne punkty handlowo-usługowe. Wzdłuż ul. Wolności w Mstowie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
>> Dla osób lubiących spacery i aktywny wypoczynek, w pobliżu dostępne są tereny rekreacyjne przy źródle Stoki, Górze Wał oraz obiekty sportowe (stadion) LKS „Warta” Mstów.
>> Działki bezpośrednio graniczą z terenami użytkowanymi rolniczo oraz terenami zielonymi.
>> Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną od ul. Spacerowej i ul. Widokowej (część działek będzie posiadało dostęp poprzez projektowaną drogę wewnętrzną).
>> Teren nieruchomości jest pochyły, występują różnice rzędnych wysokościowych. Podłoże jest równe - nie występują zagłębienia, skarpy czy nierówności. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury w postaci sieci wodociągowej.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Mstów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 24 czerwca 2016 r. działki nr 1286/3, 1286/4, 1286/5, 1286/6, 1286/7, 1286/8, 1286/10, 1286/11, 1286/11, 1286/12 w obrębie geodezyjnym Mstów w całości leżą w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem „15MN”.

 

Forma sprzedaży nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza działek wynosi 100,00 zł za 1 m2  tj.
- 1286/3 o pow. 0,0812 ha  - 81 200,00 zł;
- 1286/4 o pow. 0,0800 ha  - 80 000,00 zł;
- 1286/5 o pow. 0,0928 ha  - 92 800,00 zł;
- 1286/6 o pow. 0,0921 ha -  92 100,00 zł;
- 1286/7 o pow. 0,0800 ha  - 80 000,00 zł;
- 1286/8 o pow. 0,0800 ha -  80 000,00 zł;
- 1286/10 o pow. 0,0802 ha -  80 200,00 zł;
- 1286/11 o pow. 0,0800 ha  - 80 000,00 zł;
- 1286/12 o pow. 0,0905 ha -  90 500,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony 23% podatek VAT.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości:
Działka nr 1286/3- 8 120,00 zł
Działka nr 1286/4- 8 000,00 zł
Działka nr 1286/5- 9 280,00 zł
Działka nr 1286/6- 9 210,00 zł
Działka nr 1286/7- 8 000,00 zł
Działka nr 1286/8- 8 000,00 zł
Działka nr 1286/10- 8 020,00 zł
Działka nr 1286/11- 8 000,00 zł
Działka nr 1286/12- 9 050,00 zł
tj. 10% ceny wywoławczej netto.

W tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium.

 

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się 30 stycznia 2023 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Mstów przy ul. Gminnej 14 – sala nr 31.
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na nr konta bankowego Urzędu Gminy Mstów: Oddział Jura Bank w Mstowie 91 8256 0007 2001 0000 0039 0004. Za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na ww. konto gminy. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium.
Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 20 stycznia 2023 roku. Wpłacone wadium zostanie:
zaliczone bez odsetek na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
zwrócona bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
zatrzymane (nie podlega zwrotowi), w razie uchylania się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

Cenę wywoławczą należy podwyższyć o 1% postąpienia, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Mstów przed zawarciem umowy notarialnej. Powyższa kwota powinna być zaksięgowana na koncie gminy na trzy dni przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty notarialne poniesie Nabywca.

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela się w siedzibie Urzędu Gminy Mstów ul. Gminna 14, pok. nr 8, tel. (34)3284-005 wew. 40.

 
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).