Piątek, 18 czerwca 2021r. | Imieniny: Marka, Elzbiety
Pokaż menu

III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”

10 czerwca, 2021
III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”

8 czerwca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem, podobnie jak w poprzednich edycjach, objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.

Tegoroczna edycja z uwagi na panującą pandemię choroby Covid-19 została przeprowadzona w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS. Organizacji tego przedsięwzięcia po raz kolejny podjęli się wspólnie: Szkoła Podstawowa w Mstowie oraz Gmina Mstów. Podobnie jak w latach poprzednich, koordynatorem konkursu z ramienia SP Mstów była Justyna Klimczak. Natomiast ze strony Gminy Mstów działania te koordynowali: Wójt Tomasz Gęsiarz oraz pracownik Urzędu Gminy ds. Promocji, Obronności i Zarządzania Kryzysowego Adam Równiak.

jb1

Współorganizatorzy Konkursu:

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mstowie

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie

Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Wolontariat SP Mstów

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z kl. IV- VIII. Jego podstawowe cele to:

- rozpowszechnianie i podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- kształtowanie postaw uczniów w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, w tym odpowiednie reagowanie i zachowanie się w czasie pożaru

- kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą

- zapobieganie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa

- popularyzacja zagadnień związanych z ochroną zdrowia

- przestrzeganie zasad ruchu drogowego i propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze

- kształtowanie czynnych postaw prospołecznych

- rozwijanie zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

Do udziału zgłosiło się 81 uczestników z 27 szkół, z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i pszczyńskiego oraz miasta Częstochowy. Uroczystego otwarcia dokonali: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie Anika Wasil i Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Organizatorów cieszy tak duże zainteresowanie konkursem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Niejednokrotnie o wyższym miejscu decydowała różnica zaledwie jednego punktu.

jb8

Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza to test zawierający pytania jednokrotnego wyboru. Drugą część stanowiły pytania wymagające od uczestników dłuższej odpowiedzi, które odnosiły się do konkretnych umiejętności ratowniczych. W tej części sprawdzana była również znajomość znaków drogowych. Zarówno pierwszą, jak i drugą część, przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Testportal, która jest doskonale znana nauczycielom - ponieważ w dobie zdalnego nauczania wykorzystywali ją w swojej codziennej pracy. Natomiast trzecia część to już losowo wybrane pytania krótkiej odpowiedzi. W tej części uczniowie udzielali odpowiedzi ustnie.

Na wszystkich etapach konkursu uczestnicy pracowali zespołowo. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie pytań byli przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami konkursu wypełnione były zabawą, również w formie zdalnej. Organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie kilku krótkich pozakonkursowych „Kahootów”. Uczestnicy konkursu mogli wejść w interakcje, co z pewnością spotęgowało wolę rywalizacji i podkręciło temperaturę całego spotkania. Ponadto zwycięzcy poszczególnych rozdań mieli okazję do zdobycia wielu atrakcyjnych nagród. Jednak to nie był koniec niespodzianek. Dzięki ogromnej hojności Współorganizatorów konkursu każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy, zawierający liczne logowane gadżety. Tegoroczna edycja poza propagowaniem wiedzy o bezpieczeństwie miała stać się również okazją do radosnej zabawy, która sprzyja budowaniu więzi rówieśniczych w tym trudnym czasie pandemii. Organizatorzy mają przekonanie, że i to założenie udało się zrealizować.

jb12

Zmaganiom drużyn bacznie przyglądała się komisja konkursowa w składzie: mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik z KM PSP w Częstochowie- przewodniczący, Pani Jolanta Ociepka Starszy Wizytator z Delegatury w Częstochowie KO w Katowicach, Pani Aleksandra Krawczyk Nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, Pani Dorota Majchrzak ratownik medyczny, mł. asp. Kamil Biały z CS PSP w Częstochowie, Komendant Gminny OSP RP dh Marek Wróbel i mł. asp. Daniel Zych z KM Policji w Częstochowie.

Ostateczna klasyfikacja medalowa:

  1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach (opiekun Magdalena Tyszko-Warzecha)
  2. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach (opiekunowie: Beata Malina, Aneta Morawska)
  3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach (opiekun: Aleksandra Rabenda-Tukaj)

Mstowską szkołę, która znalazła się w rywalizacji tuż za podium, reprezentowali: ALEKSANDRA KASZTELAN, KACPER ŁAPUCHA, PATRYK STEFANIAK (opiekunowie: Justyna Klimczak, Tomasz Łukasiewicz).

Zwycięzcy obdarowani zostali nagrodami, które ufundowali m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Radna Gminy Mstów Monika Pardela, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Tadeusz Taranek, Komendant CS PSP w Częstochowie bryg. mgr Piotr Placek, Dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach Tomasz Michalczyk, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Prezes Zarządu OSP przy CS PSP w Częstochowie kpt. Mariusz Basiak, Komendant Gminny ZOSP RP dh Marek Wróbel.                                                      

W dniu konkursu mstowską szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in.:

- Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. mgr Piotr Placek

- Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie kpt. Tomasz Bąk

- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Grażyna Dudek

- Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego Marian Nowak

- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk

- Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Małgorzata Soja.

Szkoły biorące udział w konkursie:

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem       

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie

Szkoła Podstawowa im. Mt. Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku

Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach

Szkoła Podstawowa w Kusiętach

Szkoła Podstawowa Św. Stanisława Kostki w Lgoczance

Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lgocie Małej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rudołtowicach

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich

Organizatorzy są przekonani, że przyszłym roku liczba zgłoszonych szkół będzie jeszcze większa, gdyż w planach mają przeprowadzenie konkursu wojewódzkiego.

Jako podsumowanie warto przytoczyć wypowiedź uczestniczki tegorocznej edycji z SP Truskolasy: „Chcieliśmy podziękować za możliwość wzięcia udziału w konkursie. Konkurs bardzo nam się podobał. „Kahooty” też. Rywalizacja nas motywowała do pracy i większego myślenia”

jb21

Patronat medialny: TVP Katowice, TV Orion, Polskie Radio Katowice, Radio „Fiat”, Twoja Polska Stacja, Radio Jura, czestochowskie24.pl, Gazeta Częstochowska oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Tradycyjnie organizatorzy konkursu mogli liczyć na nieocenioną  pomoc Nauczycieli oraz Wolontariuszy.

Nauczyciele SP Mstów: Justyna Dawid, Tomasz Derda, Beata Górecka-Grabara, Monika Jackowska, Anna Kloczkowska, Anna Kluźniak, Monika Łukasiewicz, Tomasz Łukasiewicz i Aneta Pałczyńska.

Nauczyciel ZSP Jaskrów: Iwona Sieradzka.

Wolontariuszki: Izabela Cieśliczka, Julia Gęsiarz, Maja Maciaszczyk, Magdalena Półtorak i Anna Puszek.

Zdjęcia: Adriana Olech, Adam Równiak, Justyna Klimczak

Informację przygotowała: Justyna Klimczak- koordynator konkursu „Jestem bezpieczny”

Galeria zdjęć

III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” - Mstów, 08.06.2021

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).