Czwartek, 21 września 2023r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

INFORMACJA / 2016-02-19 11:27:07

19 lutego, 2016
Budynek Urzędu Gminy - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Budynek Urzędu Gminy - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL

W dniu 26 lutego 2016 roku o godz. 1400 , w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się  XV Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:
  1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2.Przyjęcie porządku obrad.
  3.Przyjęcie protokołów z: XIII i XIV Sesji Rady Gminy.
  4.Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
  5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Mstów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.    
  8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
  9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mstów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed     bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mstów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości położonej w obrębie Wancerzów, oznaczonej jako działka nr 593/23.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mstów działki położonej w obrębie Cegielnia, oznaczonej jako działka nr 567.
13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Kobyłczyce.
14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Kuśmierki.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy.
 

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).