Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W GOPS / 2016-01-27 21:12:52

28 stycznia, 2016
Pałac w Kłobukowicach - MateuszFD - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Pałac w Kłobukowicach - MateuszFD - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

logo_ue_gops.jpg

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu systemowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie
ogłasza nabór
na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pt. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sporządzania wniosków o płatność umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Generatorze Wniosków Płatniczych, Generatorze PEFS),

 • przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007 – 2013, świadczenie w pracach nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • biegła obsługa komputera i Internetu,

 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

 • mile widziane ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFS,

II. Do obowiązków koordynatora należeć będzie :

 • koordynowanie pracą zespołu projektu,

 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,

 • przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

 • kontrola kwalifikalności wydatków,

 • przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,

 • wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS,

 • inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu realizującego projekt oraz w konferencjach, szkoleniach dotyczących realizacji projektu,

 • kontakt z wykonawcami zadań,

 • przygotowanie sondaży rynku, sporządzenie protokołów, udział w przygotowywaniu procedur odnośnie zamówień publicznych,

 • ewaluacja i monitoring projektu,

 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),

 • mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

IV. Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie w okresie od 01 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 • czas pracy nienormowany, w tym przynajmniej 1 raz w tygodniu w siedzibie GOPS
  w Mstowie.

V. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie (pokój Nr 16), w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na niżej wymieniony adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie,
ul. 16-go Stycznia 14; 42-244 Mstów
z dopiskiem : Nabór na koordynatora projektu systemowego
„Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”
w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 15 marca 2010r. do dnia 29 marca 2010r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby GOPS w Mstowie). Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

Źródło: http://www.mstow.pl/informacje/aktualnosci,2010-03-ogloszenie-01,wiecej.html

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).