Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MSTÓW / 2016-01-28 20:10:10

29 stycznia, 2016
Budynek Urzędu Gminy - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Budynek Urzędu Gminy - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL

Ogłoszenie Wójta Gminy Mstów

O Wyłożeniu Do Publicznego Wglądu

Projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego W Gminie Mstów

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; } wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mstów w granicach sołectwa Krasice Uchwała Nr XXXII/247/2013 z dnia 1 marca 2013 roku

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mstów w granicach sołectwa Mstów- Uchwała Nr XXXII/247/2013 z dnia 1 marca 2013 roku

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mstów w granicach sołectwa Srocko- Uchwała Nr XXXII/247/2013 z dnia 1 marca 2013 roku

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do w/w planów

w dniach od 05.02.2016r. – do 25.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów, w pokoju nr 14, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planów wraz z prognozami odbędzie się w dniu 16.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, w pokoju nr 31, w godzinach od 13.00 do 14.00 dla sołectwa Krasice i Srocko, natomiast od godziny 14.00 do 16.00 dla sołectwa Mstów.

Zgodnie z art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko -osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów miejscowych. Uwagi do projektów planów - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy składać na Piśmie do Wójta Gminy Mstów z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2016 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawane są strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust.3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do prognoz jest Wójt Gminy Mstów.

Źródło: http://www.mstow.pl/informacje/aktualnosci,2016-01-ogloszenie-01,wiecej.html
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).