Czwartek, 18 kwietnia 2024r. | Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza
Pokaż menu

PROJEKT  “DRUŻYNA POWIATU” / 2016-01-20 21:07:11

21 stycznia, 2016
Rzeka Warta przepływająca przez Mstów - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Rzeka Warta przepływająca przez Mstów - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie wraz z dziewięcioma gminami powiatu częstochowskiego rozpoczął realizację projektu pt: „ Drużyna Powiatu”.
Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Projekt będzie realizowany przez okres 2 lat tj od 01.01.2016 do dnia 31.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

2015-01-rspo.jpg

 

- każdy z 274 uczestników projektu zostanie objęty usługami aktywnej integracji wynikającymi        z opracowanej indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej.

 - rodzaj zastosowanego wsparcia będzie uwzględniał indywidualne predyspozycje osoby uczestniczącej w projekcie, w tym jej słabe i mocne strony.

- wsparcie zorganizowane w  ramach projektu obejmie działania w postaci cyklu indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym z psychologiem oraz zastosowania usług o charakterze zawodowym, które będą uwzględniały analizę lokalnego rynku pracy ,a także opinię Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zaplanowanego wsparcia.

Całkowita wartość projektu ma wynieść 4 698 527,00 zł. z czego Gmina Mstów otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie  129 600,00 zł. Wkład własny  poniesiony przez Gminę Mstów wyniesie 57 927,05 zł. i będzie przeznaczony w całości na realizację świadczeń pieniężnych dla 24 uczestników projektu z terenu Gminy Mstów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zaprasza chętnych do udziału w projekcie pt; „Drużyna Powiatu”. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście do GOPS w Mstowie (pok. nr 7) lub o kontakt telefoniczny (34) 3 295 – 817 w celu uzyskania bliższych informacji o projekcie. Nabór trwa  do dnia 29 stycznia 2016 r.
 

Źródło: http://www.mstow.pl/informacje/aktualnosci,2015-01-druzyna,wiecej.html
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).