Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

„Sprawny Urząd”

10 maja, 2024
„Sprawny Urząd”

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny Plus ( EFS + )
Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy
Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej
Całkowita wartość projektu: 5 065 857, 50 PLN
Kwota dofinansowania:        4 305 978, 87 PLN
Okres realizacji:                    1.04.2024 – 30.09.2026     

>> Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników/c w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki.

>> W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring.
Grupa docelowa: 1031 pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r., art. 2 na podstawie wyboru lub mianowania lub powołania lub umowy o pracę.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 1031 (803K 228M)
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności cyfrowych – 570 (457K 113M)
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności "zielonych" – 114 (75K 39M)
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – 877 (683K 194M)
  • Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu – 97 (33K 64M)

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
srp

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ulotką.
ulotka-informacyjna-strona-1
ulotka-informacyjna-strona-2

Na każdym etapie realizacji projektu zapewniono równość płci, tj. począwszy od etapu przeprowadzenia diagnozy problemów w obszarze tematycznym projektu, poprzez planowanie oraz wdrażanie. Wszelkie podejmowanie działania w projekcie zmierzają do osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki. Zespół projektowy składa się z kobiet i mężczyzn, którzy zostali wyłonieni na podstawie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i kobiet na podstawie dokumentów dostępnych w jednostkach uczestniczących w projekcie.
Obie płcie mają równy dostęp do korzystania z rezultatów powstałych w wyniku realizacji projektu bez ograniczeń wynikających z płci.
W grupie docelowej zarówno kobiety jak i mężczyźni posiadają równym dostęp do produktów projektu tzn. udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych.
Zajęcia będą się odbywały w godzinach umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 13 do 28 maja 2024r.

Załączniki do pobrania:
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).