Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Aktywny Senior 2024r.

11 lipca, 2024
Aktywny Senior 2024r.

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „AKTYWNY SENIOR” województwa śląskiego 2024r. 

Konkurs organizowany przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej na najbardziej aktywnego seniora odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku poz. 571) oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego. Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2024 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z podpisanymi oświadczeniami na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz o ukończeniu 60 lat (załącznik nr 3). Szczegółowe informacje podane są w Regulaminie. Wszystkie załączniki oraz Regulamin dostępne są do pobrania na podanej poniżej stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w zakładce DLA SENIORA:

https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/dla-seniora/wydarzenia-dla-seniorow

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie.

Kontakt:

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej: Anna Jaśkowska tel. 32/20-77-598
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).