Środa, 6 lipca 2022r. | Imieniny: Gotarda, Dominiki, Lucji
Pokaż menu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

23 lipca, 2021
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy gminy mają obowiązek złożenia w tej bazie deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do 30 czerwca 2022r.

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zaplanowano w przegłosowanej 17 września przez Sejm, a dzień wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury, ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

CEEB ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych pieców węglowych, czyli tak zwanych “kopciuchów”. Budowę systemu powierzono Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Ma on formę elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. To ogólnopolska baza wszystkich stosowanych w kraju instalacji cieplnych o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Uruchomienie ewidencji skorelowano z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”.

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Trzeba kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, a system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Przez Internet mogą jednak złożyć deklarację tylko posiadacze profilu zaufanego albo e-dowodu, ponieważ system wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi. Pozostali mogą ją złożyć w wersji papierowej – pobierając ją z portalu albo udając się po nią do urzędu gminy.

Wypełnioną deklarację składa się osobiście albo wysyła pocztą do urzędu gminy.

Druki deklaracji oraz przykłady wypełnionych deklaracji zamieszczamy poniżej.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - przykład wypełnionej deklaracji Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - budynki i lokale mieszkalne Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - przykład wypełnionej deklaracji Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).