Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

III Sesja Rady Gminy Mykanów

04 lipca, 2024
III Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Tomasz Nowicki zwołuje w dniu 5 lipca 2024 r. (piątek) o godz. 09.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu III Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2024-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w miejscowości Kokawa przy ul. Kopernika, Przedkocin przy ul. Długiej i Kuźnica Kiedrzyńska w obrębie ulicy Witosa i Długiej w gminie Mykanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Mykanów
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).