Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Kolejny obiekt zostanie podany termomodernizacji

05 grudnia, 2017
Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0 Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0

W dniu 4 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą  F.U.H DZIEDZICKI Marcin  Dziedzicki z siedzibą  w Konopiskach ul. Stawowa 8 na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Borownie. Termin zakończenia robót  zgodnie z umowa to 28.06.2018 r. Wartość umowy 467 400 zł. Była to najkorzystniejsza oferta w  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na to zadanie. Zakres robót obejmuje izolacje fundamentów, docieplenie stropu, modernizacja dachu i zadaszenia nad wejściami, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, ocieplenie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, roboty związane z ogrzewaniem budynku.

Zadanie to realizowane będzie w ramach dofinansowania środkami  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020  oś priorytetowa  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka          niskoemisyjna, działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT subregionu północnego

 

Projekt : Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów”

 

 
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).