Czwartek, 22 lutego 2024r. | Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
Pokaż menu

Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2024

31 stycznia, 2024
Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2024

Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego dniu 24 stycznia 2024 roku przyjął uchwałę nr 175/483/VI/2024 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 000,00 zł.

W  ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 ze środków z budżetu Województwa Śląskiego można realizować zadania polegające na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową będzie trwał do dnia 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane wnioski o pomoc  finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 18 października 2024 r. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.
Ogłoszenie o Konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl.W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z realizacją konkursu proszę o kontakt.

Jednocześnie informujemy, iż z wszystkie aktualne dokumenty dotyczące MKIS można pobrać korzystając z poniższego linku do strony

 https://www.slaskie.pl/content/marszalkowski-konkurs-inicjatywa-solecka-2024

 
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).