Niedziela, 1 października 2023r. | Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
Pokaż menu

MAPA ZAGROŻEŃ – KONSULTACJE SPOŁECZNE

19 lutego, 2016
Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Mapy zagrożeń mają stać się narzędziem rzetelnego i czytelnego przedstawienia, w tym społecznościom lokalnym oraz instytucjom współodpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego skali i rodzaju zagrożeń. Poczucie tego bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego też identyfikacja nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych

 

Ideą spotkań dot. opracowania mapy zagrożeń jako istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest analiza danych poszczególnych instytucji na temat zagrożeń. Każda z instytucji mających wkład w powstanie tego typu bazy danych będzie mogła przedstawić informacje dot. niebezpieczeństw, które będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania mapy zagrożeń. Ważne jest aby znaleźć wspólny mianownik sprawozdawczości dla całego powiatu, województwa i kraju, a także spójny i jednolity przekaz czytelny dla każdego obywatela

Założeniem tego projektu jest, że:

Mapa zagrożeń będzie prezentowana zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej, zawierać będzie charakterystykę przestrzeni publicznej przedstawioną obok danych statystycznych pochodzących z dostępnych baz, za pomocą wyników badań opinii społecznej oraz istotnych wniosków płynących z debat społecznych, pracy środowiskowej dzielnicowych czy przedstawicieli innych służb i inspekcji.

Przedmiotowe spotkanie będzie miało następujący przebieg:

 1. Przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa – na terenie Komisariatu Policji w Kłomnicach
 2. Przedstawienie dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej na podległym terenie, z uwzględnieniem m.in. sposobu nawiązywania kontaktu z Policją.
 3. Zaprezentowanie założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.
 4. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań podmiotów, w szczególności społecznych, biorących udział w konsultacjach, zmierzającej do zdefiniowania m.in.:
 • źródeł i zakresu informacji oczekiwanych do prezentowania w zakresie lokalnego bezpieczeństwa,
 • oczekiwanych kanałów przekazywania informacji o zagrożeniach,
 • form obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Sformułowanie wniosków podsumowujących konsultacje społeczne na temat map zagrożeń bezpieczeństwa.
 • To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.
   

  Prosimy o udział wszystkie osoby zaangażowane w działalność publiczną oraz wszystkich zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa.

  Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 lutego 2016 o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Mykanowie

   

  KOMENDANT        
  KOMISARIATU POLICJI
  w KŁOMNICACH     
  podinsp. Jacek Pluta
  Gmina Mykanów
  Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).