Sobota, 25 maja 2024r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY MYKANÓWw sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

21 marca, 2023
OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY MYKANÓWw sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów. Właściciel lub opiekun zobowiązany jest do zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. W miejscach publicznych wyprowadzać psy na smyczy, a psy rasy uznawanej za agresywną lub psy w inny sposób zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zabezpieczenia swojej nieruchomości przed wydostawaniem się zwierząt na zewnątrz.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów bez opieki;

  2. Pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny w wysokości do 1000,00 zł.

Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).