Czwartek, 23 marca 2023r. | Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa
Pokaż menu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2023 roku.

17 marca, 2023
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2023 roku.

 

Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Mykanów z dnia 13.03.2023r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2023 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o  samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 40)  oraz art. 14 w  związku z  art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).  

Wójt Gminy Mykanów,

Zarządza co następuje: 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym  w sołectwach Gminy Mykanów w 2023 roku.

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.mykanow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mykanów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).