Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

Rodzina 500+

23 lutego, 2016
Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Informujemy, że Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+) będzie realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mykanowie od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mykanowie od 1 kwietnia 2016 roku.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:

 1. Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne ubiegając się o świadczenie wychowawcze (500+) składają tylko wniosek bez żadnych dokumentów!
 2. Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego) dołączają do wniosku:
 • kserokopie dowodów osobistych
 • akty urodzenia dzieci
 • zaświadczenie, że osoba, która jest zameldowana na terenie innej gminy nie złożyła wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) z ośrodka pomocy społecznej dla danej gminy
 • wyrok sądu rozwodzie lub separacji, alimentach oraz podziale władzy rodzicielskiej

 

 1. Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze i kolejne dziecko (kryterium dochodowe 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, jeżeli w członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) a nie pobierają świadczeń rodzinnych dołączają do wniosku:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 • zaświadczenia z ZUS lub KRUS zawierające informację o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 • zaświadczenie, że osoba, która jest zameldowana na terenie innej gminy nie złożyła tam wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) z ośrodka pomocy społecznej dla danej gminy;
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2014r. wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego poza terenem gminy Mykanów);
 • akty urodzenia niepełnoletnich dzieci;
 • dowody osobiste wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 • wyrok sądu zasądzający alimenty, rozwód, separacje, podział władzy rodzicielskiej;
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2014r. na rzecz osób spoza rodziny – jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w 2014r.;
 • akt zgonu małżonka/rodzica dziecka;
 • zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2014r.;

W przypadku utraty dochodu w 2014r. lub 2015r. należy przedstawić:

 • świadectwo pracy lub umowy zlecenia /o działo
 • PIT 11 za 2014r.

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 należy przedstawić:

 • umowę o pracę lub umowę zlecenie lub umowę o dzieło, zaświadczenie z ZUS/KRUS

W przypadku uzyskania dochodu po 2014 roku należy przedstawić:

 • umowę o pracę lub umowę zlecenie lub umowę o dzieło, zaświadczenie z ZUS/KRUS
 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia NETTO za drugi przepracowany miesiąc

Wzór wniosku można pobrać tutaj
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).