Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Szkolenie doskonalące strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego

10 października, 2022
Szkolenie doskonalące strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego

W dniu 08 października 2022 roku na placu przed remizą i w strażnicy OSP w Lubojnie odbyło się szkolenie doskonalące strażaków ratowników z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. W szkoleniu wzięło udział 29 osób z 11 jednostek OSP z terenu gminy Mykanów.
Uczestnikami szkolenia byli strażacy posiadający szkolenie podstawowe i kurs pomocy przed medycznej.  

Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy oraz Prezydium ZG OSP na wniosek grupy strażaków, którzy pomimo odbytych szkoleń niezbyt pewnie czuli się podczas działań i akcji ratowniczych, szczególnie tych  podczas wypadków lub kolizji drogowych.

Wychodząc naprzeciw tym sugestiom szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone. Odbyło się  w 2 grupach: ratownictwo techniczne i ratownictwo medyczne. Trwało łącznie około 8 godzin, po 4 godziny w każdej grupie przy przeprowadzonej zmianie grup.

Wykładowcami podczas szkolenia byli: z zakresu ratownictwa technicznego st. kpt. Piotr Gonera –wykładowca Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie, natomiast z zakresu ratownictwa medycznego mł. kpt. Artur Kokot - z-ca dowódcy zmiany Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu, którzy są jednocześnie strażakami OSP na terenie naszej Gminy.

Celem szkolenia były praktyczne działania uczestników polegające na zachowaniu w miejscu zdarzenia określonych procedur, organizacji działań, kolejności podejmowanych czynności, ściśle sprecyzowanym sposobie udzielania pomocy poszkodowanym oraz współdziałania z innymi służbami. Każdy z uczestników mógł praktycznie ćwiczyć realizację określonych elementów szkolenia.

Ćwiczenie ratownictwa technicznego było realizowane na bazie dostarczonych wraków samochodów osobowych z użyciem sprzętu hydraulicznego i innych akcesoriów niezbędnych do jego przeprowadzenia.      

Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego przeprowadzono z użyciem zestawów ratownictwa medycznego (torba ratownicza, deska ratownicza, szyny Kramera) oraz  fantomów do pierwszej pomocy.

Jestem przekonany, że szkolenie odniosło bardzo pozytywny skutek wśród jego uczestników. Tym bardziej, że metodyka i technika uwalniania zablokowanych ofiar wypadków drogowych ulega ciągłej ewolucji, ulega modyfikacjom, zmieniają się również  konstrukcje samochodów i wcale nie oznacza, że to co było w tej dziedzinie realizowane  np. 5 lat temu, dzisiaj wciąż jest aktualne. Myślę, że uczestnicy podzielą się uzyskaną wiedzą wnioskami i spostrzeżeniami  z kolegami z macierzystych OSP.    

W szkoleniu udział wzięli Komendant Gminy OSP Janusz Woźniak i Kierownik Referatu SO i ZK UG (V-ce Prezes ZOG ZOSP RP) Mariusz Merc- którzy zorganizowali to przedsięwzięcie.          

Na koniec chciałbym podziękować wykładowcom: Piotrowi Gonerze i Arturowi Kokotowi, którzy szkolenie przeprowadzili w ramach wolontariatu, poświęcili w zasadzie całą sobotę, aby je wykonać. Dziękuję również uczestnikom za wzięcie w nim udziału i druhom z OSP Lubojna za pomoc w jego przygotowaniu i zrealizowaniu.

                                                                                                          Oprac. Mariusz Merc
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).