Wtorek, 28 maja 2024r. | Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny
Pokaż menu

XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów

30 listopada, 2021
Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów - Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXXV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2022 rok.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 10. Opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza w gminie Mykanów.
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy MykanówGmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).