Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

09 grudnia, 2022
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 155 Wójta Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach
poprzez składanie opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 13 stycznia 2023 r. w następujący sposób :

 1. Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.mykanow.pl wraz z projektem strategii w następujący sposób:
  - w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym;
  - pocztą na adres Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów (decyduje data wpływu do Urzędu);
  - podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się: 10.01.2023 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie.
 2. Elektronicznie w następujący sposób:
  - poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_mykanow
  - poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mykanów e-PUAP: /x30y4r8ik6/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu)
  - za pomocą poczty elektronicznej, na adres bok@mykanow.pl, w postaci skanu podpisanego formularza do składania uwag;
  - podczas spotkania on-line, które odbędzie się 11.01.2023 r. o godz. 16:00 pod linkiem: https://us02web.zoom.us/j/88431544245?pwd=S0JkMWdTekR4eUhiNEk3bFBhMW01QT09

Konsultacje potrwają od 9 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mykanów w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów Nr 155/2022

Projekt Strategii Rozwoju gminy Mykanów do 2030 roku

Formularz do składania uwag - wersja do wydruku
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).